medrek.se

Vil du være sammen med os i vores sidste år i Hornbæk...

Regioner
Utgår

2022-08-19

Ansök nu

Vil du være sammen med os i vores sidste år i Hornbæk...

Vi mangler aktuelt to sygeplejersker – ellers er alle vores stillinger besat – hvilket giver os masser af muligheder i sygeplejen til vores patienter med rygmarvsskader. Så hvis du har lyst til at være sygeplejerske i et højt specialiseret speciale, og vil nyde vores sidste tid i Hornbæk sammen med os, så kom frisk.  

Vi flytter i maj 2023 ind i vores nybyggede store neurorehabiliteringshus, som er placeret i Glostrup. Et hus som på alle måder er innovativt, spændende, og giver os masser af muligheder for udvikling på tværs mellem de to specialer vores afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader rummer.

Hvem er vi?

Vi har i Hornbæk samlet plads til 43 patienter, som er indlagt til højt specialiseret rehabilitering. Vi modtager patienter fra hele Østdanmark, Grønland og Færøerne. Afdelingen består af 2 sengeafsnit og en stor terapeutisk enhed med de nyeste træningsfaciliteter.  Vi arbejder i et inspirerende miljø, hvor fællesskab og samarbejde på tværs af alle faggrupper er vigtige værdier. Teamet består udover sygeplejersker og social og sundhedsassistenter af læger, terapeuter, sekretærer, portører, psykolog og socialrådgiver. Her er alle en vigtig del af et stærkt og udviklende tværfagligt samarbejde med fokus på sammenhængende personcentreret patientforløb.

Patienterne er i alle aldre, funktionsniveauer og skadesomfang – de kan indlægges som helt nyskadet i vores 7-døgnsafsnit – og en del af disse patienter overflyttes til vores 5-døgnsafsnit med henblik på den gode udskrivelse. Patienterne følges livslangt ambulant, og ved behov er der mulighed for et til kortere trænings- og vurderingsophold i 5-døgnsafsnittet. En vigtig del af rehabiliteringen er, at vores patienter er hjemme i weekenden for at afprøve livet og dagligdagen, inden de udskrives. Herigennem opbygges vores tætte samarbejde med patienternes hjemkommuner.

Hvem er du?

Du skal trives med, at vi arbejder ihærdigt med at gøre os klar til indflytning i vores nye neurorehabiliteringshus – Vi skal efter sommeren i gang med masser af uddannelse og træning, så vi er klar til at åbne dørene til maj 2023.

Du må gerne være nyuddannet, for vi sørger for at du bliver godt introduceret. Er du erfaren sygeplejerske, så håber vi, at du vil bidrage med din erfaring, som måske er indenfor rehabilitering, sårsygepleje eller neurologien. Sammen bliver vi bedre.

Derudover må du rigtig gerne trives med den komplekse sygepleje, og ligesom os brænde for det gode arbejdsmiljø.    

Du skal trives med at arbejde på deltid eller fuld tid, og vil indgå i weekendvagt i Hornbæk hver fjerde weekend.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen er omfattet af retningslinjer for indhentelse af børneattest, og det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du har en ren børneattest.

Vil du vide mere?

Kontakt endelig oversygeplejerske Maria Johannesen på 3863 1961 eller oversygeplejerske Edith Nielsen tlf. 38 63 19 60 eller chefsygeplejerske Louise Lund Møller på tlf. 2179 3039

Ansøgningsfrist forlænget: 19.08.22

Dela detta jobb

Vil du være sammen med os i vores sidste år i Hornbæk...

Region Hovedstaden