medrek.se

Er du i tvivl om hvad du skal? Så kom til os!

Er du nyuddannet eller erfaren med eller uden speciale erfaring, så er det dig vi mangler!

Du bliver en del af en super spændende afdeling bestående af kirurgiske specialer, godt sammenhold, høj faglighed og sygeplejefaglig sparring.

Vi kan tilbyde spændende sygeplejeopgaver i forbindelse med både komplekse og mindre komplekse patientforløb. Udover den præ- og postoperativ sygepleje, så er vores kernefaglighed og sygepleje mangfoldig. Vi har mange fantastiske og spændende opgaver og vores patienter er alt fra børn og unge til voksne og ældre. Vi samarbejder bredt og er vilde med det tværfagligt samarbejde og prioriterer faglig sparring højt i vores hverdag. Desuden har vi allokeret tid til sygeplejefaglige drøftelser!

Hvis det lyder noget for dig, så er det nu du skal gribe chancen! Du kan høre mere om vores afdelingen i nedenstående link:

https://video.rn.dk/secret/67825643/0372ccb89c281920fc36fa5f70121601

Vi søger sygeplejersker til faste stillinger med start i efteråret 2022. Stillingen er som udgangspunkt på fuldtid, men andet kan også aftales. 

Hvem er vi?
Vi er en højspecialiseret afdeling med 4 specialer og en dygtig medarbejdergruppe med mange kompetencer. Vores kendetegn er vores super gode samarbejde og et godt studie- og læringsmiljø, med plads til sygeplejefaglig sparring og en hjælpende hånd, når der er brug for det. Alt sammen faktorer der medvirker til gode patientforløb, medarbejdertrivsel og sygeplejefaglig udvikling.
Det er en fordel hvis du har erfaring med kirurgisk sygepleje fra et eller flere af vores specialer og måske har kendskab til den intermediær sygepleje. Har du ikke har det, tager vi dig ved hånden og hjælper dig godt på vej ind i vores afdeling.


Sengeafsnit NHH er et spændende og velfungerende sengeafsnit med tilhørende ambulatorium til et af vores specialer. Vi varetager sygepleje og behandling af patienter med lidelser relateret til neurokirurgi, kæbekirurgi, øre- næse-hals kirurgi og øjenkirurgi. Neurokirurgi og øre-næse-hals kirurgi udgør størstedelen af vores patientindtag. Vi modtager hovedsageligt patienter til planlagt kirurgi men modtager også akutte patienter. Alle patienter modtages primært direkte i afdelingen eller via vores ambulatorier. Vi har et stort flow i afdelingen, da hovedparten af vores indlæggelser er korttids indlæggelser, men vi har også enkelte forløb af længere varighed.  


Vi har plads til i alt 27 patienter, hvoraf 2 af pladserne er inde på vores intermediær stue. Den har vi haft i mange år. Intermediærstuen er fortrinsvis for det neurokirurgiske speciale. Stuen er døgnbemandet og patientforløbene kræver tæt observation og monitorering. Patienterne kommer for det meste hertil fra vores intensive samarbejdspartner NOTIA.

For at kunne yde en høj specialiseret sygepleje til de indlagte patienter, er vi organiseret i teams. Både internt i afdelingen men også tværfagligt ifm. patientens team.
Teamorganiseringen understøtter medindflydelse på flere parametre og baner vejen for en tryg og god start samt oplæring i afsnittet. Hvilket understøtter mulighederne for at udvikle faglige såvel som personlige kompetencer.

Afsnittet er uddannelsessted for sygeplejestuderende på hhv. 1, 2 og 6. semester, social- og sundhedsassistentelever og FADL-studerende.

Læs mere om NHH

Kom godt fra start

Det er vigtigt for os, at du som ny medarbejder kommer godt i gang både i forhold til de faglige opgaver og i det kollegiale fællesskab. Du bliver sat grundigt ind i alle dele af arbejdet, så du føler dig tryg, lige meget om du kommer med lang eller kort erfaring i bagagen.

Alle nye sygeplejersker bliver tilknyttet Godt fra Start, hvor du blandt andet får en mentor, deltager i seks kursusdage i simulations- og færdighedstræning og har mulighed for at deltage i gruppesupervision.

Derudover lægger vi vægt på, at du, når du er kommet godt i gang, har mulighed for at dygtiggøre dig og udvikle dig fagligt, så du oplever, at du har et udfordrende og spændende job.

Læs mere om hverdagen som sygeplejerske i Region Nordjylland: Gør karriere, gør hver dag vigtig og gør en forskel som sygeplejerske i Region Nordjylland (rn.dk)

Vi søger en sygeplejerske som:

 • der har kendskab til og erfaring med kirurgisk sygepleje, og evt. kendskab til vores specialer samt til den intermediære patient.

 • er engageret i den kirurgiske sygepleje og vægter en høj faglighed.

 • kan tage aktivt ansvar og tør sætte sin egen stemme og viden i spil.

 • tør og vil udfordres og udvikles både på det faglige og personlige plan.

 • har lyst til at lære og kan samarbejde, både monofagligt og tværfagligt.

 • kan bevare et overblik og udstråle ro og overskud.

 • kan trives med at have mange spændende opgaver der skal løses.

 • er opsøgende, helhedstænkende og løsningsorienteret.

 • vil udøve og engagere sig i den gode sygepleje baseret på FoC.

 • deltager aktiv og positivt i forandringsprocesser og bidrager til det gode arbejdsmiljø.

 • Har lyst til at lære det danske sprog og indgå i den danske kultur.

Vi arbejder med

Et godt fagligt fællesskab, hvor vi har fokus på den gode modtagelse af vores patienter, og i det hele taget et godt indlæggelsesforløb. Vi har et stort fokus på patientinddragelse og på dokumentation af sygeplejen og udvikling af denne. Vi arbejder frem mod at blive Klar til NAU og det nye samarbejde i det kommende sengekryds. Vi har et super godt arbejds- og uddannelsesmiljø, hvor vi har det godt med hinanden, og vi understøtter den gode trivsel med udgangspunkt i medansvar, medindflydelse og fællesskab.

Hvad kan vi tilbyde
For at kunne give vores patienter den bedst mulige sygepleje og omsorg har vi fokus på faglighed og udvikling. Vi tager godt imod dig, når du kommer, og du får et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram, ligesom du bliver tilknyttet en mentor. Du får også et intensivt sprogkursus med fokus på kommunikation med patienten og med kolleger. Derudover tilbyder vi;

 • Et afsnit med plads til masser af humor og godt humør i en ellers travl hverdag.

 • Et godt arbejdsmiljø baseret på et super kollegialt samarbejde.

 • Inddragende og løsningsorienteret tilgang baseret på gensidig tillid og dialog.

 • En spændende og uforudsigelig hverdag.

 • Engageret personale med høj sygeplejefaglig viden.

 • Ugentlige tavlemøder og ugentlige undervisningsseancer.

 • Teamorganisering som betyder, at du bliver tilknyttet en lille del af personalegruppen som understøtter en god og tryg start i afsnittet.

 • Vi prioriterer faglig sparring og har fastlagt tid til sygeplejefaglige drøftelser.

 • Mentor og oplæringsprogram de første 4 uger, og en delvis selvstændighedsperiode fra 4-8 uger.

 • Arbejdsweekend i gennemsnit hver 3 uge med mulighed for hver 4 uge i 12 timers vagter.

 • Fortrinsvis to hold skift med enten dag/aften eller dag/nat.

 • Vi efterstræber at tilbyde afholdelse af 3 ugers sammenhængende sommerferie.

Læs mere om Nordjylland

Praktisk og flere informationer

Så kan du kontakte Afsnitsledende sygeplejerske Hildur Hamper på 97662450/97662451 eller Stedfortræder for Afsnitsledende sygeplejerske Bente K. Poulsen på 9766 2430.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og DSR.

Vi afholder samtaler løbende. Der indhentes børneattest ved ansættelse.

Du ansøger ved at sende din ansøgning til r.hamper@rn.dk

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

Sygeplejerske søges til sengeafsnit NHH, Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aalborg Universitetshospital, Danmark

Regioner
Utgår

2022-09-30

Ansök nu

Dela detta jobb