medrek.se

Sygepleje på toppen af Rigshospitalet.

Regioner
Utgår

2022-08-14

Ansök nu

Sygepleje på toppen af Rigshospitalet.

Hjertekirurgisk afsnit 3161+2, søger ny kollega pr. 01.09.22 eller efter aftale.

På toppen af Rigshospitalet er udsigten for fremtidens pleje og behandling af hjertekirurgiske patienter spændende med mange nye tiltag og muligheder.

Selvstændig, alsidig, nærværende sygepleje yder vi til vores patienter og pårørende. Vi har det bedste kollegaskab og har altid tid til spørgsmål og tid at hjælpe hinanden. Vil du opleve dette?

Hvad vil vi fremhæve:

 • Vi modtager elektive patienter hjemmefra, samt patienter som overflyttes fra medicinske afdelinger – som indlægges dagen inden operationen.
 • Vi har fokus på at skabe et individuelt veltilrettelagt patientforløb med kortest mulig ventetid på undersøgelser og behandling.
 • Løbende udvikling af sygeplejen i det præ- og postoperative forløb, bl.a. gennem medinddragelse af patienter og pårørende.
 • Sygepleje på højt fagligt niveau - vi ønsker at skabe de bedste patientforløb og er opmærksomme på at det kirurgiske forløb skal ses i et for patienten samlet forløb. Derfor samarbejder vi med de kardiologiske afdelinger på hele Sjælland.
 • Vi har vores tværfaglige for-ambulatorium hvor elektive patienter indkaldes 1-2 uger før indlæggelsen. Har vi fokus på patienter og pårørendes ønsker og ressourcer. Ligesom behandlingsmulighederne for patienten, er en vigtig del af samtalen. Vores mål er at optimere patientens fysiske og psykiske helbred både før og efter behandling.
 • Vi er fagligt dygtige og en del af et stærk tværprofessionelt team, bestående af sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, socialsygeplejersker, farmaceuter mm.
 • Vi spænder bredt, både erfarings- og aldersmæssigt og er bevidste om at bruge hinandens styrker og viden.

Om jobbet:

 • Tildelt patientpleje med ansvar for sygeplejen til 3-4 patienter.
 • Weekendvagt ca. hver 3. weekend og ca. 7-8 aften/nattevagter på 4 uger.  Indflydelse på egen vagtplan.
 • Vi har fokus på at finde den gode balance mellem arbejdsliv og privatliv. Ønsker du deltid/fuldtid, faste vagtformer, er vi åbne overfor at finde gode løsninger.
 • En imødekommende og uhøjtidelig omgangstone, hvor der er plads til både det faglige og det uformelle samvær.
 • Du kan være med til at påvirke din egen og afdelingens faglige udvikling.
 • Mulighed for eksterne og interne kurser og uddannelse i Hjertecenteret, herunder ugentlige undervisningstilbud, tildelt ansvarsområde, fokuseret hjertestoptræning m.m.
 • Min. 6 ugers individuelt introduktionsprogram, hvor du er tilknyttet 1-2 kliniske makkere. Vi vægter din modtagelse og introduktion til afsnittet højt.
 • Vi forventer at du vil udvikle dine kompetencer og have fokus på din udvikling som sygeplejerske i vores speciale. Derfor ligger der en kompetenceudviklingsplan for dig det første år. Denne kan rekvireres. Når erfaring i specialet er opnået, er der ligeledes flere kompetenceudviklingsmuligheder, som afhænger af dine og afsnittets ønsker og behov.
 • Mulighed for at få viden om patientforløbet under hele patientens indlæggelsen, fra medicin til kirurgi, ved besøgs-dage på hjertemedicinsk afsnit- intensivafsnitsamt operationsgang.
 • Ugentlige torsdags undervisningstilbud og tværfaglige mandagskonferencer med afsnitsansvarlige overlæger.
 • Tilbud om deltagelse i kurset ”Godt på vej i sygeplejen” til dig, der er nyuddannet sygeplejerske
 • Tilbud om supervision ved en coach.

Om dig:

 • Du brænder for den gode og meningsfulde sygepleje
 • Er proaktiv i planlægning af dine patientforløb
 • Har gode samarbejdsevner og kan give/modtage feedback
 • Evner at prioritere og bevare overblikket
 • Har kirurgisk eller kardiologisk erfaring, evt. fra praktikforløb under uddannelsen – dog ikke en forudsætning

Klik gerne ind på: Adresse til: Link til; præsentationsfilm af afsnittet og hjerteoperationsfilm/patientvejledning

Instagram profil:

https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/secret/73247434/8e347d0853915b59f05f1e0ab6e04603

https://www.rigshospitalet.dk/hjerteoperation

Adresse til: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerte/thoraxkirurgisk-klinik/om-klinikken/Sider/film.aspx

Du er velkommen til et uforpligtende besøg og kan desuden rekvirere funktionsbeskrivelse, introduktionsprogram/kompetenceudviklingsprogram og patientforløbsbeskrivelser.

Kontakt afd. spl. Charlotte Norup på charlotte.norup@regionh.dk / 3545-0875 (ferie uge 29-30-31)

Kliniks Specialist Dorte Bæk Olsen på dorte.baek.olsen@regionh.dk / 3545-6595 (ferie uge 31-32-33)

Oversygeplejerske Inger Marie Jackson på telefon 3545-1181 træffes i uge 31

Ansøgningsfrist senest d. 14.08.22

Samtaler finder sted i uge 33

 

Dela detta jobb

Sygepleje på toppen af Rigshospitalet.

Region Hovedstaden