medrek.se

logga

Specialistläkare Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-08-31

Ansök nu

Specialistläkare Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Vårt anställningserbjudande

Kliniken är Sveriges största inom Rehabiliteringsmedicin och har regionsuppdrag för högspecialiserad rehabilitering för patienter i Region Stockholm. Verksamheten bedrivs på Danderyds sjukhus samt en del av öppenvården i lokaler på Huddinge sjukhusområde. Vi erbjuder dig ett spännande, roligt och utvecklande arbete som specialistläkare på vår enhet för Vuxenhabilitering som är lokaliserad i nya lokaler i Novumhuset, Karolinska Huddinge.
En viktig del i ditt arbete som specialistläkare på våra klinik är att vara med och driva utvecklingen framåt inom området och ständigt arbeta för att vi ligger i framkant vad gäller den evidensbaserade vården och ett gott omhändertagande av våra patienter som besöker vår klink.

Verksamheten är planerad med goda förutsättningar att styra inflödet och kontinuitet i ditt arbete. Tjänsten kan kombineras med andra uppdrag inom vår klinik, exempelvis på vår Tonusmottagning som till viss del behandlar samma patientgrupper som besöker Vuxenhabiliteringen. I klinikens läkargrupp finns gott om tillfällen för konsultationer, vidareutbildning och en vilja som gör att det mesta är möjligt. Kliniken har en aktiv forskningsverksamhet samt undervisning på grundutbildningarna läkarprogram, fysioterapeutprogram, psykologprogram, logopedprogram och på ett flertal fristående kurser. Vi erbjuder en akademisk och kliniskt stimulerande miljö.

Arbetsbeskrivning

Vuxenhabiliteringens läkare tar emot patienter med fysisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning och bistår med bedömning, rådgivning samt utfärdande av mer omfattande medicinska intyg gällande funktionsnedsättningen och dess konsekvenser.

Som specialistläkare på vuxenhabiliteringen kommer du som del av team möta patienterna, deras närstående och nätverk för att på bästa sätt erbjuda en god vård bestående av bedömning, habiliterande insatser samt tydliggöranden av vårdkedjor för de insatser som vi inte själva kan förmedla. Specialistläkaren är ansvarig för och leder teamarbetet. Du är tillsammans med kollegor och teammedlemmar också delaktig i utveckling av nya och etablerade habiliteringsmetoder.
Specialistläkaren deltar i befintliga välfungerande samarbeten med barnneurologkliniker, ortopedklinik och Habilitering & Hälsa samt verkar för att utveckla samarbetsområden med andra aktörer.

Kvalifikationer

Du är specialistläkare med för tjänsten relevant kompetens.

Forskningserfarenhet är meriterande. Kompetens i bedömning och behandling av spasticitet med botulinumtoxin injektioner och/eller baklofenpumpar är meriterande.

Personliga egenskaper

Du har ett holistiskt synsätt. Du är flexibel och empatisk och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta.

Ansökan LUS-tjänst

Vid rekrytering av specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare genomförs alltid en sakkunnigprövning vilket är en förutsättning för att erhålla specialisttjänst på Danderyds sjukhus.

För att din ansökan ska beaktas behöver följande dokument bifogas:

  • Meritförteckning för specialistläkare, undertecknad samt vidimerad av minst två personer
  • Legitimationsbevis läkare
  • Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
  • Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen
  • Ev publikationsförteckning

Om verksamheten

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm på Danderyds sjukhus har ett regionövergripande uppdrag. Vi bedriver högspecialiserad rehabilitering av patienter inom områdena hjärnskada, kronisk smärta, postpolio, neuromuskulära sjukdomar, vuxenhabilitering samt försäkringsmedicin. Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.

Om Danderyds sjukhus

100 år i trygga, säkra händer. Danderyds sjukhus 1922-2022.

Danderyds Sjukhus AB är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Här bedrivs universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år.

Kompetenta och engagerade medarbetare, tillsammans med ett öppet arbetsklimat, arbetsglädje och en god arbetsmiljö är avgörande grundstenar och en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda patienterna en god vård. Här kan du läsa mer om oss på Danderyds sjukhus

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Dela detta jobb

logga
Specialistläkare Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Danderyds Sjukhus AB