medrek.se

Om LARO Sund

Vi är en LARO-klinik med hjärtat i Helsingborg, Malmö och Landskrona, som erbjuder god tillgänglighet till våra duktiga specialistläkare. LARO Sund-mottagningarna bedrivs i privat regi genom Prima Vård och har avtal med Region Skåne genom LOV vårdval LARO. 

Personalen har mångårig erfarenhet av LARO-behandling och rehabilitering inom psykiatri och beroendevård med kompletterande behandlingar såsom smärtbehandling. 

Vi är totalt 48 medarbetare på våra fem LARO-mottagningar i Skåne som ständigt strävar efter att ge våra patienter ett bättre och sundare liv. Vi ger ett tryggt och fördomslöst mottagande och erbjuder våra patienter att finnas i ett sammanhang som stöttar. LARO Sund erbjuder våra deltagare olika psykosociala insatser såsom återfallsprevention, kvinno- och mansgrupper, rådgivande samtal barnmorska/sexolog, medicinsk yoga och mindfulness. Vi har psykologer på plats som utför neuropsykiatriska utredningar samt psykoterapeut med specialistkompetens traumabehandling EMDR. Vi har ett nära samarbete med en rad aktörer såsom vårdcentraler, infektionsmottagningar och socialtjänst. Våra mottagningar har öppet vardagar 8-16 samt helger 9-13.30. 

 Arbetsuppgifter

Som specialistläkare på våra mottagningar kommer du träffa patienterna regelbundet för inskrivningssamtal inför LARO-behandling, uppföljningar i följsamhet, mående/psykisk ohälsa, medicinordinationer/-justeringar samt intern och extern konsultation gentemot hälso- och sjukvård. Du kommer jobba i team med våra duktiga sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal. Tjänsten innefattar telefonjour på utsatt tid gentemot våra sjuksköterskor för konsultation. Tjänsten innefattar uppdraget som Medicinskt ledningsansvarig läkare för mottagningarna med ett nära samarbete med övriga läkare på LARO Sund. Du journalför i Region Skånes journalsystem Melior och tillhandahåller Region Skånes IT-tjänster. 

  Bakgrund: 

Vi söker specialistläkare i beroendemedicin eller psykiater som gärna har erfarenhet från Beroende/LARO. 

Önskvärt att du är dedikerad till gruppen med beroendesjukdom, samsjuklighet och öppen för Teamarbete med övrig personal. 

  Anställning:

Tjänsten är en tillsvidareanställning alternativt konsultuppdrag på våra mottagningar i Helsingborg, Landskrona och Malmö. Tjänstgöringsgrad 60 %-100% vardagar 8-16.30. Lön och tillträdesdatum enligt överenskommelse. 

Specialistläkare i psykiatri/ beroendemedicin till LARO Sund

Företag Prima Vård AB
Regioner
Kategorier
Utgår

2023-03-31

Ansök nu

Dela detta jobb