medrek.se

logga

Överläkare till Ambulanssjukvården

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-08-16

Ansök nu

Överläkare till Ambulanssjukvården

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda.

Länssjukvårdsverksamheten Ambulans är en av 11 verksamheter inom området Somatik, som ansvarar för vården inom dess specialitet i hela länet och har ett ansvar för att ge patienterna tillgång till länets samlade specialistkompetens på lika villkor. Detta som en del i att öka tillgängligheten till vården och dess kvalitet.

Ambulanssjukvården har ett länsövergripande uppdrag och består av fem ambulansstationer och tre satellitstationer i Region Västernorrlands regi samt tre ambulansstationer i privat regi. All ambulanspersonal är sjuksköterskor och de flesta med specialistutbildning inom prehospital sjukvård.

Verksamheten har ca 200 anställda varav fem enhetschefer. Länsverksamhet ambulans utför ungefär 36 000 transporter per år.

Verksamhetens ansvar omfattar prehospital vård som innebär bedömning och vård av akut sjuka och skadade patienter i alla åldrar och med alla typer av sjukdomstillstånd och skador innan sjukhusvård.

God och nära vård är en viktig och nödvändig del av ambulanssjukvården och måste integreras i ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer och rutiner. Genom den nationella och regionala organisationen för kunskapsstyrning deltar ambulansverksamheten aktivt i arbetet gällande framtagande samt implementering av riktlinjer, processer samt arbetssätt.

Verksamheten har i sitt dagliga arbete viktiga gränssnitt och samarbeten med SOS- alarm, akutmottagningar, vårdavdelningar, primärvård, psykiatrisk vård, statlig och kommunal räddningstjänst, socialtjänst, kommunal vård och omsorg och polis.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ha övergripande ansvar som ambulansöverläkare inom ramen för patientsäkerhet, medicinsk kvalitet, medicinsk utveckling och utbildning. Du ansvarar för att självständigt driva de processer som ingår i uppdraget samt rapportera till länsverksamhetschefen. Du ingår i ambulanssjukvårdens ledningsgrupp.

Ditt arbete innebär utveckling och uppföljning gällande patientsäkerhetsarbete såsom:
- Journalgranskning
- Uppföljning av processer och behandlingsriktlinjer
- Samverkan och avstämning med avvikelsehandläggare
- Hantering av avvikelser som kräver läkarbedömning
- Återkoppling till individ samt verksamhet
- Samverkan med chefläkare vid behov

I rollen kommer du att vara delaktig i ambulanssjukvårdens framtida utveckling utifrån kommande utmaningar som exempelvis tillgänglighet. Du tillvaratar ambulanssjukvårdens intressen i länsövergripande processer så som lokala akuta flöden och delaktighet i framtagande av riktlinjer och styrdokument. Du är även delaktig inom den nationella kunskapsstyrningen.

Vidare fungerar du som CMD (course medical director) för PHTLS och AMLS och du deltar i regionala och nationella nätverk och arbetsgrupper såsom:
- SLAS (Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan)
- Regionalt HLR-råd

Vi arbetar ständigt med ambulanssjukvårdens kompetensutveckling och där har du tillsammans med övriga i ledningsgruppen en aktiv och viktig roll.

Kliniskt arbete inom annan vårdnära verksamhet kommer att ingå på sikt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har överläkarkompetens. För denna roll krävs att du har tidigare erfarenhet av att driva kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbeten samt erfarenhet av patientsäkerhetsarbete och erfarenhet från akutsjukvård. Meriterande är om du har erfarenhet från primärvård. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska språket i såväl tal som skrift. Då resor förekommer i tjänsten är Körkort B ett krav.

För oss är dina personliga egenskaper viktiga. Du är självgående i ditt arbetssätt, du driver självständigt dina processer och har ett strategiskt tänk och brett perspektiv på frågor. Du arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten och har förmåga att se vad som behöver förbättras. Vidare är du tydlig i din kommunikation och vi värdesätter din samarbetsförmåga då du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställning

Tillsvidare

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-16

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Peter Neuman

Verksamhetschef

Telefon: 0703123900

E-post: peter.neuman@rvn.se

Jonas Wallvik

Sveriges Läkarförbund

Telefon: +4660181714

E-post: jonas.wallvik@rvn.se

Dela detta jobb

logga
Överläkare till Ambulanssjukvården

Region Västernorrland