medrek.se

Legitimerad psykolog sökes till Barn- och ungdomshabiliteringen

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-08-21

Ansök nu

Legitimerad psykolog sökes till Barn- och ungdomshabiliteringen

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara en del i en verksamhet som arbetar för att göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Är du duktig på att förmedla din kunskap? Sök jobbet hos oss! 
Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ingår i område Barn och unga vuxna (BUV) tillsammans med Vuxenhabiliteringen, Föräldra- och barnhälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin. Dessa fyra enheter är samlokaliserade centralt på Köpmangatan 24 i Östersund  

BUH är en specialistenhet inom regionsjukvården som ger stöd till barn och ungdomar 021 år samt deras anhöriga. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som är varaktiga och kräver tvärprofessionella insatser för stöd att klara svårigheter i vardagen. Utöver grunduppdraget har verksamheten ansvar för tilläggsuppdragen Ätteam, Rehabteam och Riskbarnsuppföljning.  

Organisatoriskt är BUH indelad i barnteam, ungdomsteam samt autismteam med en övergripande medicinsk samordningsgrupp fördelad i teamen. Enheten består av 40 medarbetare fördelat på följande tjänster; arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast, dietist, logoped, psykolog, socionom, barnskötare, specialpedagog, barnsjuksköterska, uroterapeut, barnneurolog med administrativt stöd av medicinsk sekreterare. Insatserna ges i form av tvärprofessionella team till barnet/ ungdomen och dess nätverk. 

Som specialistverksamhet värnar verksamheten om att befintlig kompetens ska komma målgruppen till godo och uppmuntrar till kompetensutveckling som bidrar till ökad styrka för verksamheten att möta nya utmaningar.  
Det finns sex psykologtjänster fördelade inom verksamhetens tidigare nämnda team. Då två av våra psykologer valt att flytta till annan ort så är en av tjänsterna i autismteamet för närvarande vakant och tjänsten i barnteamet blir inom kort vakant. Vi söker därför två nya kollegor och medarbetare som med nyfikenhet och engagemang för målgrupp och verksamhet bidrar till fortsatt trivsel och utveckling av vår arbetsplats. 

Arbetsbeskrivning

Som psykolog i autismteamet kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till de äldre barnen inom målgruppen, insatser i syfte att stärka vardagsfungerande och självkännedom och sociala färdigheter samt arbeta med psykiatrisk samsjuklighet. Inom område BUV föreligger en samverkan mellan BUH och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Samverkan har utformats i syfte att gynna målgruppen genom samordning av insatser och vara ett konsultativt stöd utifrån den kompetens respektive verksamhet besitter. Aktuell psykologtjänst innefattar ett nära samarbete med socionomerna inom verksamheten samt med BUP:s socionomer, psykologer och psykiatriker, strukturellt utformat som BUH mottagning. Din uppgift blir främst att möta barnet/ ungdomen med adekvat insats utifrån dennes funktionsnedsättning och lättare psykisk ohälsa.

Som psykolog i barnteamet möter du barn i åldrarna 09 år. Du arbetar med utredning samt stöd- och behandling, exempelvis stöd vid tidig anknytning och Tillämpad Beteendeanalys (TBA) vid beteendeproblematik. Utredningar varierar mellan enklare nivåbedömning och mer ingående neuropsykologisk bedömning. Utredningen kan även kräva en kreativ anpassning utifrån annorlunda motoriska förutsättningar. Arbetsuppgifterna kommer du delvis utföra självständigt men även tillsammans med teamet, du kommer alltid ha teamet som stöd vid beslut om insats.  

Psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen har en viktig roll i att tillämpa och förmedla inlärningspsykologiska principer både i arbete med nätverk och i samarbete med kolleger. Detta kan även vara i form av utbildningsinsatser i stor grupp. En stor del av arbetet innebär förutom nämnda samverkan med BUP, även kontakter med skola och elevhälsa för samordning av insatser för barnet/ ungdomen. 

Verksamheten värnar om både barnets delaktighet i vården och dennes rättigheter vilket innebär att de beslut du tar tillsammans med dina kolleger och som berör barnet, tas utifrån dennes bästa och med hänsyn till mognadsgrad. Insatserna ska utformas och planeras utifrån varje barn specifika behov, egna mål och förutsättningar.  
 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog, meriterande om du har erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomshabilitering, kunskap om och en vilja att ingå i teamarbete som arbetssätt men även samverka inom den egna disciplinen beroende på uppgift. Arbetet innebär höga krav på förmågan att skapa struktur, både för den egna planeringen och i samarbete med kolleger. Kommunikation och ansvar kring den egna uppgiften och förmåga att hantera gränsen till kollegans uppgift är bärande för verksamheten. 

Stor hänsyn kommer tas till personlig lämplighet, arbetslivserfarenhet och samarbetsförmåga och vi ser gärna en mångfald i arbetslaget. 

Legitimerad psykolog 
B-körkort. 

Andra uppgifter

Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig till oss!  

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.  

Ditt nya hem? Läs mer om att bo och leva i Östersunds kommun. www.ostersund.se  

Vi kan hjälpa till med möblerad eller omöblerad bostad. Mer information om det hittar du på vår hemsida. www.regionjh.se/jobbahososs/hjalpmedboende  

Välkommen till Jämtland Härjedalen! www.jamtland.se  

Här hittar du mer information om Region Jämtland Härjedalen. www.regionjh.se  

Välkommen med din ansökan!  

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, 
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Urval görs löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Avslutning: 

Kontaktpersoner

Namn: Sofia Jonsson
Enhetschef
Telefon: 063-15 46 34
Email: sofia.jonsson@regionjh.se
Namn: Mikael Lec-Alsén
Områdeschef
Telefon: 070 3176469
Email: mikael.lec-alsen@regionjh.se
Namn: Johanna Edervall
Psykolog och Teamledare
Telefon: 063–154693 
Email: johanna.edervall@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Sara Ling
Psykolog
Telefon: 063–153359 
Email: sara.ling@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/629/2022
Sista ansökningsdag: 2022-08-21

 

Dela detta jobb

Legitimerad psykolog sökes till Barn- och ungdomshabiliteringen

Region Jämtland Härjedalen- Hälso- och sjukvård