medrek.se

Kvalificer dig i intern medicinske specialer med en introduktionsstilling på Bornholms Hospital

Regioner
Utgår

2023-03-29

Ansök nu

Kvalificer dig i intern medicinske specialer med en introduktionsstilling på Bornholms Hospital

Bornholms Hospitals afdeling for medicinske sygdomme har en introduktionsstilling ledig pr. 1. maj 2023. Anden startdato kan evt. aftales. Stillingen er på 12 måneder.

Du kan søge stillingen, hvis du har gennemført din KBU.

Dine arbejdsopgaver vil være at se akutte patienter som forvagt, stuegang på vores medicinske sengeafsnit og ambulant funktion i et medicinsk ambulatorium. Derudover vil du få en fast administrativ opgave.

Som forvagt ser du det meste inden for de intern medicinske specialer inkl. neurologi og pædiatri, og du ser patienter fra 0-100+ år. Bornholm har ikke en psykiatrisk skadestue, så det patientsegment vil du også møde. Derved får du styrket dine kompetence i den brede interne medicin, med alle typer af patienter, og også mulighed for at finde ud af hvilket speciale, du gerne vil arbejde videre med.

Du deltager i vores interne undervisning, ligesom du deltager i vores to daglige tværfaglige konferencer, hvor der er mulighed for at konferere patienter med speciallæger fra mindst 5 medicinske specialer. Der vil være oplæring i diverse kliniske procedurer og du får også mulighed for at undervise.

I vores akutmodtagelse og på vores sengeafsnit får du hjælp af vores dygtige sygeplejersker og den medicinske bagvagt. Du vil om natten være eneste medicinske læge, men med erfarne sygeplejerskerne omkring dig, og den medicinske bagvagt på telefon og mulighed for at møde ind.

Som læge i introstilling vil det være muligt, sammen med din vagtfunktion, at følge et eller to specialer på lidt tættere hold, fx ved at have fast stuegangsfunktion i et speciale i en periode eller ved at følge et udvalgt ambulatorie.

Vi lover, at du ikke kommer til at kede dig:

  • Du får set masser af patienter.

  • Du får masser af erfaring.

  • Du bliver en del af det gode fællesskab, vores reservelæger har.

  • Du får bolig tæt på, eller sammen med, andre yngre læger mens du er her.

  • Du får et læringsmiljø, hvor du både får korte teoretiske oplæg og masser af mulighed for praktisk læring.

  • I fritiden kan du gøre brug af den skønne bornholmske natur.

Børneattest er et must. Og så skal du være nysgerrig på vores mange medicinske patienter og have et ønske om at være med til at skabe gode patientforløb.

Om os
Bornholms Hospital hører under Region Hovedstaden og er øens eneste hospital.

Afdeling for Medicinske Sygdomme modtager et bredt og usorteret patientklientel inden for det intern medicinske område og rummer mange specialer – blandt andet kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, neurologi, geriatri, palliation, nefrologi med dialysefunktion og onkologi.

Afdeling for Medicinske Sygdomme fungerer som en samlet enhed og er normeret til 43 senge og 5 børnepladser, heraf et palliativt afsnit med 5 senge. Afdeling for Medicinske Sygdomme har ca. 4.000 indlæggelser og 30.000 ambulante besøg årligt.

Hospitalet har tilknyttet specialkonsulenter inden for en række specialer, og deltager herved også i specialiserede behandlingsforløb. På det palliative område samarbejdes med Diakonissestiftelsen.

Vi har ca. 6 KBU-forløb pr. halve år, 1-2 læger i introstilling og 1 HU-læge i almen medicin.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Yngre Læger.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan indhentes en ren børneattest.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse skal, ved ansættelse i Region Hovedstaden, opfylde kravet til sprogkompetencer* i dansk på anden vis.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til cheflæge Diana Utech Kaiser på tlf. 3867 1926, mail: diana.kaiser.utech.01@regionh.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Poul Mogensen på tlf. 3867 1004, mail: poul.henning.mogensen@regionh.dk

Søg stillingen

Send din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter via vores online rekrutteringssystem senest d. 29. marts 2023.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Nysgerrig på jobbet og livet på øen
Du kan møde nogle af vores medarbejdere her og læse mere om vores strategi, særkende og livet på øen: https://www.bornholmshospital.dk/job-og-uddannelse/Sider/default.aspx

Om livet på Bornholm: Bornholm er på mange måder noget særligt. Vi har vandfald, klipper, havets brusen og det fineste sand. Alt sammen inden for kort afstand. Vi nyder øens mange kvalitetsfulde råvarer. Kultur- og fritidslivet markerer sig med musik- og madfestivaller, lokale havkajak- og vinterbadeklubber skyder op, og vi er beriget med imponerende oplevelsesrige gå- og cykelruter. Aldrig længere væk end det er overkommeligt at tage ud i det fri og kombinere hverdagen med fritid, venner og velvære. Og alt dette samtidig med at København og adgangen til storbyen kun er kort tid væk.

Hvis du ikke allerede har kendskab til Bornholm, kan du få gode råd ved at besøge siden www.næstestopbornholm.dk

Læs om Bornholm på facebooksiden ”Næste stop Bornholm”, www.brk.dk eller www.bornholm.info 

*Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis.

Dela detta jobb

Kvalificer dig i intern medicinske specialer med en introduktionsstilling på Bornholms Hospital

Region Hovedstaden