medrek.se

Enhetschef Öppenvården barn och unga

Regioner
Utgår

2020-11-27

Ansök nu

Enhetschef Öppenvården barn och unga

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. Socialförvaltningen har medborgarnas behov i centrum och utgår ifrån socialnämndens vision "Meningsfullt liv i Luleå". Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.

Socialförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena Folkhälsa & hälso- och sjukvård, Stöd & service, Socialpsykiatri & öppenvård, Myndighetsutövning socialtjänst samt Vård och omsorg.

ARBETSUPPGIFTER
Inom öppenvården pågår ett omfattande utvecklingsarbete av socialtjänstens stöd till barn, unga och deras föräldrar. En viktig utgångspunkt är att socialtjänstens stöd ska bli mer lättillgängligt, att vi ska erbjuda fler öppna verksamheter dit familjer kan söka sig. Syftet är att ge stöd i ett så tidigt skede som möjligt för att motverka en ogynnsam utveckling hos barn och unga. Vi vill utveckla en mer utåtriktad och uppsökande barnavård i syfte att få större möjlighet att fånga upp utsatta barn i ett tidigt skede.

Vi erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Som enhetschef har du en viktig roll när det gäller att medverka till att barn och unga tillförsäkras goda uppväxtförhållanden. Samverkan både internt och externt är en förutsättning och stor del i arbetet. Uppdraget är att självständigt leda, styra och utveckla verksamheten så att kraven i gällande avtal, lagar och policys följs. Du ansvarar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö, facklig samverkan, uppföljning och utvärdering av dina verksamheter samt att kommunicera vår värdegrund inom enheten. Engagemang och nytänkande ser vi som avgörande för att nå måluppfyllelse med kvalitet och ekonomi i balans och där brukaren hela tiden står i fokus. Du är en tydlig ledare och tillämpar ett hälsofrämjande och nära ledarskap. Som enhetschef är du en förebild och har ett medskapande förhållningssätt. Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och engagemang samt får dem delaktiga och engagerade i verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill jobba med ett hälsofrämjande och nära ledarskap. Vi lägger stor vikt vid ledaregenskaper och att du är rätt person för uppdraget. Egenskaper som vi sätter stort värde på är att du är trygg, flexibel, självständig, ansvarsfull, engagerad, lyhörd, har en god samarbetsförmåga och förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat. Du är förändrings- och utvecklingsinriktad, har idéer, prövar gärna nya arbetssätt och utvecklar metoder. Du är strukturerad och organiserad och har ett stort engagemang för barn, ungdomar och deras föräldrar. Din förmåga till kommunikation i såväl tal som skrift är god.

Du har socionomexamen eller annan universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av socialt arbete, gärna med barn, unga och familjer och stor erfarenhet av samverkan med andra aktörer. Omvärldsbevakning ser du som intressant och du bidrar aktivt i utvecklingsarbetet.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb

Dela detta jobb

Enhetschef Öppenvården barn och unga

Luleå kommun , Socialförvaltningen