medrek.se

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Socialtjänstavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Eurenii Minne är en dygnet runt-verksamhet som ska möta stadens behov av kvalificerade utredningar av föräldrar och barn i åldern 0-12 år. Eurenii Minne erbjuder även platser för akuta placeringar av familjer och ensamma barn. Utöver detta erbjuder verksamheten möjlighet till längre placeringar av familjer i behov av kvalificerat stöd i föräldraskapet. Placering kan ske akut eller planerat. Verksamheten är delvis intäktsfinansierad och uppdraget styr insatsen.

Oavsett står barnets behov i centrum.

Verksamheten ingår socialförvaltningens Enhet för stöd och skydd tillsammans med skyddade boenden för våldsutsatta personer samt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck och Barnahus, en tvärprofessionell samverkansform. Du ingår i enhetens ledningsgrupp tillsammans med övriga biträdande enhetschefer samt utvecklingssekreterare.

Du rapporterar direkt till enhetschefen.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

  • socionomexamen

  • flerårig och aktuell erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar

  • aktuell erfarenhet av socialt arbete och insatser vad det gäller barn och föräldrar

  • erfarenhet av utvecklingsarbete

Arbetsuppgifter

Som biträdande enhetschef har du ansvar för budget- personal- arbetsmiljö- och kvalitet. Du ansvarar för att leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål, men också för att skapa delaktighet, inflytande och öppenhet på arbetsplatsen. Att skapa och behålla stabilitet och trovärdighet för verksamheten hos uppdragsgivare och medarbetare är viktigt, liksom att tillsammans med medarbetarna skapa en trivsam miljö för boende och personal.

Du kommer vara placerad tillsammans med verksamheten i Blackeberg.

Kvalifikationer

Du är utbildad socionom eller har annan relevant utbildning och gärna kunskap om och intresse för målgruppen. Eftersom rollen innebär att leda en verksamhet med 17 medarbetare, skall du ha erfarenhet av budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Det är meriterande att ha erfarenhet av att leda intäktsfinansierad dygnet runt-verksamhet. Du har mycket goda ledaregenskaper och förmåga att coacha dina medarbetare mot uppsatta mål. För att lyckas i rollen måste du vara en trygg och omdömesgill ledare som med bibehållet lugn kan vägleda personalen på ett systematiskt sätt, även under press. Du är strukturerad, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du utrycker dig mycket väl på svenska både tal och i skrift. Du har mycket god förmåga att samarbeta samt att skapa förtroendefulla relationer.

Vid rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

För att bli aktuell för anställning behöver du visa upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister.

Personlighetstest kan bli aktuellt för kandidat som går vidare efter intervju.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

 

 

 

 

logga

Biträdande enhetschef till Eurenii Minne akut- och utredningsinstitution

Företag Stockholms stad
Regioner
Utgår

2021-08-09

Ansök nu

Dela detta jobb