medrek.se

Nyheter

Region Skåne och Läkargårdens samarbete bryts

Region Skåne bryter avtalet med Läkargårdens läkarpraktik med omedelbar verkan.
Beslutet togs på tisdagen, enligt Helsingborgs Dagblad.

Det avtal som Skåne regionen och Läkargården haft bryts nu med omedelbar verkan.

Läkargården kommer inte längre få någon ersättning från Region Skåne. Beslutet innebär också att de cirka 2 400 personer som varit listade på kliniken automatiskt listas om till den vårdcentral som ligger närmast deras folkbokföringsadress.