medrek.se

Nyheter

Bättre matvanor på agendan

Livsmedelsverket får nu tre miljoner kronor av regeringen för att bidra till bättre matvanor.

Livsmedelsverket får nu tre miljoner kronor av regeringen för att bidra till bättre matvanor.

Livsmedelsverket ska enligt beslutet använda pengarna till att stödja hälso- och sjukvårdspersonal i deras rådgivande arbete med patienter. Hälso- och sjukvårdspersonal ska förmedla kunskap om hur individer kan skaffa sig bra matvanor.