medrek.se

Nyheter

Illegala aborter ökar i världen

En rapport från WHO visar att farliga bakgatsaborter blir allt vanligare bland fattiga kvinnor i U-länder.

En rapport från WHO visar att farliga bakgatsaborter blir allt vanligare bland fattiga kvinnor i U-länder.

Efter att under flera år ha minskat, har aborter nu börjat stiga igen, enligt Världshälsoorganisationens senaste undersökning.

Från år 1995 till år 2008, som är det senaste året med färdig statistik, har de illegala aborterna ökat från 44 till 49 procent av alla aborter i världen.