medrek.se

Nyheter

70 procent fler som insjuknar i cancer år 2030

Enligt en ny studie i tidskriften Lancet Oncology, kommer 70 procent fler personer att insjukna i cancer år 2030 än 2008. Det gäller människor i fattiga länder där levnadsstandard och livslängden ökar.

Enligt en ny studie i tidskriften Lancet Oncology, kommer 70 procent fler personer att insjukna i cancer år 2030 än 2008. Det gäller människor i fattiga länder där levnadsstandard och livslängden ökar.


I denna studie har franska och amerikanska forskare utgått från hur cancermönstret i dag skiljer sig i länder med olika så kallat utvecklingsindex. Man har sedan beräknat hur de tror att cancerinsjuknandet kommer att förändras med stigande levnadsstandard och förväntad livslängd.

Slutsatsen är att antalet nya cancerfall skulle öka från 12,7 miljoner år 2008 till 22,2 miljoner år 2030, en ökning med 70 procent.