medrek.se

Nyheter

Tandvårdsreformen kanske inte så effektiv

Tandvårdsreformen från 2008 har inte fungerat fullt ut, visar en granskning från Riksrevisionen. Nu uppmanar riksrevisor Gudrun Antemar regeringen att se över tandvårdsstödet.

 

Tandvårdsreformen från 2008 har inte fungerat fullt ut, visar en granskning från Riksrevisionen. Nu uppmanar riksrevisor Gudrun Antemar regeringen att se över tandvårdsstödet. 

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter idag riktar riksrevisor Gudrun Antemar kritik mot tandvårdsreformen.

Syftet med reformen, skriver hon, var att fler skulle gå till tandläkaren i förebyggande syfte och att kostnaden för personer med stora tandvårdsbehov skulle vara rimlig.

Sedan 2008 har två miljarder betalats ut i tandvårdsbidrag.

”Om inte stödet når ut bör regeringen överväga om inte dessa pengar kan användas mer effektivt”, skriver Gudrun Antemar.

Hon uppmanar nu regeringen att följa upp om tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och att de träffar rätt målgrupper. Regeringen bör också följa upp systemet med referenspriser och vad som krävs för en fungerande prisportal, skriver hon. Slutligen rekommenderas regeringen även att överväga om en myndighet ska få det samlade ansvaret för att patienter får rätt information vid rätt tillfälle.