medrek.se

Nyheter

Smile köper Thea 

Tandvårdskedjan Smile tar över Thea Tandhälsas samtliga sex kliniker.

Tandvårdskedjan Smile tar över Thea Tandhälsas samtliga sex kliniker. Smile kommer sedan att ha totalt 15 kliniker på 13 orter med nästan 100 000 patienter.

– Det vi nu ser är en konsolidering av tandvårdsmarknaden, det vill säga att tandvårdskedjorna blir fler och allt större och de små klinikerna färre. På sikt kommer förmodligen tandvårdsmarknaden att utvecklas på samma sätt som skett inom sjukvården, där det i dag finns några få men stora privata aktörer, säger David Halldén, VD på Smile.

Smile startades 2006 och har vuxit från en omsättning år 2008 på 35 miljoner kronor till en prognostiserad omsättning på omkring 150 miljoner kronor, utan att ha räknat med förvärvet av Thea som beräknas höja omsättningen med ytterligare 100 miljoner kronor. Det betyder att Smile då blir landets näst största privata tandvårdskedja.

Men David Halldén och Smile vill expandera ytterligare.

– Innan utgången av 2013 räknar jag med att vi kommer att ha cirka 30 kliniker, säger han.