medrek.se

Nyheter

KI:s tandteknikerprogram avslutas

Med brist på lärarkompetens avslutas tandteknikerprogrammet

Tandteknikerprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm kommer att avslutas höstterminen 2013. Antagningen för höstterminen 1012 ställs därför in. 

Detta sker då programmet länge haft ekonomiska problem med få elever som blir färre för varje år. Tandteknikerprogrammet på KI saknar en forskningsanknytning som är tydlig och utbildade lärare inom huvudområdet.  Enlig Högskoleverkets rapporter har programmet haft negativt arbetsmarknadsläge och det har varit en låg etablering för studenterna efter examen. De andra fakulteterna inom medicin i landet har inte lika stor brist på lärarkompetens och i Göteborg, Malmö och Umeå planerar man inte att avsluta tandteknikerprogrammet.