medrek.se

Nyheter

Bättre betalt offentligt än privat

De Svenska tandläkarna inom den offentliga sektorn får mer i månadslön än de inom den privata sektorn

Sveriges tandläkare inom den offentliga sektorn får mer i månadslön än de i den privata sektorn, skillnaden ligger på runt 4 000 kronor.

I Stockholm tjänar tandläkarna inom den offentliga sektorn 42 300 kronor i månadslön, de inom den privata sektorn får mindre i månadslön med 38 400 kronor. Det är en skillnad på 3 900 kronor i månaden.

I Gävle får tandläkarna inom den offentliga sektorn Sveriges bästa tandläkarlön med en månadslön på 44 000 kronor. Även inom den privata sektorn får tandläkarna mest betalt i Gävle med 43 400 kronor i månadslön. 

Siffrorna är från SCB:s databas