medrek.se

Nyheter

Sjuksköterskor känner inget stöd från chefen

Drygt var tredje kvinnliga sjuksköterska uppger att hon inte får något stöd uppifrån då arbetet blir svårt.

Drygt var tredje kvinnliga sjuksköterska uppger att hon inte får något stöd uppifrån då arbetet blir svårt.

Många kvinnliga sjuksköterskor med spetskompetens känner sig lämnade utan chefsstöd.
Detta gäller även prioriteringsstöd.