medrek.se

Nyheter

Ökade anmälningar av vårdskador

Den nya patientsäkerhetslagen har resulterat i ökat antal anmälningar för vårdskador

Läkare upplyser nu patienter om ersättning vid vårdskador vilket resulterat i ökande antal anmälningar. 

Under det senaste året har antal anmälningar från patienter i vården ökat med 12,7 procent. Chefläkare Jon Ahlberg menar att den stora ökningen beror på den nya patientsäkerhetslagen. Den säger att personalen på vården är skyldig att meddela patienterna om deras rättigheter till att söka ersättning när de fått skador från vården. Antalet anmälningar steg 2011 från 10 483 till 11 812.