medrek.se

Nyheter

Marknaden blomstrar för sjuksköterskor och förskollärare

– Det finns ett stort behov av arbetskraft inom sjukvård och skola

Just nu blomstrar arbetsmarknaden inom offentliga sektorn. Det är 40 procent fler utannonserade jobb jämfört med 2010. Flest jobb för förskollärare och sjuksköterskor.

– Det finns ett stort behov av arbetskraft inom sjukvård och skola säger Göran Hellmalm, konsult inom arbetslivsutveckling.

Många högskolor utbildar färre inom skola och sjukvård och efterfrågan på personal är större än utbudet.