medrek.se

Nyheter

40 sjuksköterskor saknas

Närmare 40 sjuksköterskor saknas inom barnsjukvården på Skånes universitetssjukhus och läget bedöms vara allvarligt.

Närmare 40 sjuksköterskor saknas inom barnsjukvården på Skånes universitetssjukhus och läget bedöms vara allvarligt.

Det är en väldigt besvärlig situation, man måste se över ekonomin och erbjuda en säker och effektiv vård säger Håkan Miörner, divisionschef, till Skånska Dagbladet.

Det är anställningsstopp på Skånes universitetssjukhus i Malmö och i Lund. Samtidigt står det klart att det saknas nästan 40 sjuksköterskor saknas inom barnsjukvården på sjukhuset. Det är även brist på läkare.

Barnsjukvården har sökt dispens för att kunna anställa personal, men även om dispensen beviljas behöver avdelningarna hitta och utbilda ny personal.