medrek.se

Nyheter

Sjuksköterskorskorna ska jobba deltid

Storsjukhuset ska spara 300 miljoner kronor, sjuksköterskorna får då jobba 15 till 80 procent.

Storsjukhuset ska spara 300 miljoner kronor, sjuksköterskorna får då jobba 15 till 80 procent.

Ledningen för Oslo universitetssjukhus beslutade nyligen att skära ned sin budget med 250 miljoner norska kronor, vilket motsvarar ungefär 300 miljoner svenska kronor.

En stor del av besparingarna rör sjukhusets sjuksköterskor. De som nyanställs erbjuds tjänster på 15-80 procent och de som redan har en heltidsanställning får fortsätta arbeta heltid, men 20 procent av deras tjänster förläggs till en vikariepool.

Merete Morken, förtroendevald för det norska sjuksköterskefacket, reagerar starkt på sjukhusledningens beslut. Hon vill nu att landets hälsominister ser över om den inte strider mot regeringens politik om minskad deltid på sjukhus.

– Detta som vanligtvis är ett föregångssjukhus med modernt tänkande, går nu baklänges in i framtiden.