medrek.se

Nyheter

Sjuksköterskorna får ett extra lönepåslag efter protest

Sjuksköterskorna i Landskrona skrev ett öppet brev till arbetsgivaren om hur missnöjda de var med löneutvecklingen

Sjuksköterskorna i Landskrona skrev ett öppet brev till arbetsgivaren om hur missnöjda de var med löneutvecklingen. Brevet publicerades i Helsingborgs dagblad.

Arbetsgivaren gjorde en utredning om löneläget och kom fram till att de 6 00 kronor mer som brandingenjörerna tjänade inte berodde på lönediskriminering. De har en alternativ arbetsmarknad. Kommunen gör ändå en extra satsning på sjuksköterskor.

Lönerna kommer vara individuella, men med tre olika nivåer. 800, 1 100 och 1 300 kronor i månaden ligger nivåerna på.

Sjuksköterskorna i Landskrona hade tidigare en medianlön på 26 750 kronor i månaden, vilket var ungefär 500 kronor mindre än vad kommunalt anställda sjuksköterskor i övriga Skåne hade.

Trots löneökningen tycker sjuksköterskorna att de fortfarande ha dåliga löner och kommer fortsätta kampen för bättre lönevillkor inom vården.