medrek.se

Nyheter

Sjuksköterskor får avlastning

Ett serviceteam ska avlasta sjuksköterskorna på Södra Älvsborgs sjukhus. Det ska bidra till att sjukvårdspersonalen kan fokusera på kärnan i sina uppdrag.

Ett serviceteam ska avlasta sjuksköterskorna på Södra Älvsborgs sjukhus. Det ska bidra till att sjukvårdspersonalen kan fokusera på kärnan i sina uppdrag.

Servicepersonalen ska bland annat städa, dela ut mat och hålla koll på förråden. Dessa uppgifter har annars hamnat hos vårdpersonalen.

 – De flesta är väldigt nöjda med denna lösning. De kan koncentrera sig på omvårdnadsarbetet i stället, säger Martti Valkonen, servicechef på Säs, om pilotprojektet till Sveriges Radio Sjuhärad.

Men försöket kommer inte att öka kraften som läggs på patienter totalt. Syftet med det är enligt Martti Valkonen att spara pengar. Uppdragen blir billigare om serviceteam utför dem i stället för att sjuksköterskor gör det.

Läs även: