medrek.se

Nyheter

Sjuksköterska - inget för män

Det är väldigt få män som utbildar sig till sjuksköterska. Endast femton procent som utbildar sig på Högskolan i Borås de senaste tio åren har varit män. Likande siffror finns i övriga skolor i landet.

Det är väldigt få män som utbildar sig till sjuksköterska. Endast femton procent som utbildar sig på Högskolan i Borås de senaste tio åren har varit män. Likande siffror finns i övriga skolor i landet.

På min avdelning jobbar det ungefär 10 procent män. Det finns inga män bland undersköterskorna säger Jussi Niveri, vårdenhetschef på SÄS i Borås till SR.

Jussi Niveri tror att könsfördelningen har med lönebilden att göra.

Vårdyrken är av tradition kvinnodominerade och därför ger det lägre löner.


Läs även: