medrek.se

Nyheter

Kunskapen bland sjuksköterskor är för dålig

Av de sjuksköterskor som jobbar med äldre, är endast 1,6 procent specialutbildade på området. Det visar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Av de sjuksköterskor som jobbar med äldre, är endast 1,6 procent specialutbildade på området. Det visar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Enligt Socialstyrelsen arbetar 12 316 sjuksköterskor med vård eller omsorg om äldre. Det är bara drygt 200 som läst ett påbyggnadsår och specialiserat sig.

– Det borde vara en självklarhet att all personal arbetar med äldre i sin vardag har gått en grundkurs inom området, tyvärr är det inte så idag. Frågan om kompetens är en av vårdens och omsorgens allra största utmaningar. Det handlar om att ge kvalificerat stöd och hjälp till en växande befolkning, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.

Läs även: