medrek.se

Nyheter

Hårda scheman gör att sjuksköterskor väljer deltid

40 procent av sjuksköterskorna som är anställda av landstinget arbetar deltid.

Allt flera sjuksköterskor går ned till deltid. Siffror från Sveriges Kommuner Landsting visar att 40 procent av sjuksköterskorna som är anställda av landstinget arbetar deltid.

Orsaken är att många tycker att det är för tunga förhållanden på sin arbetsplats enligt Sveriges Radios Ekoredaktion som har gjort telefonintervjuer. Dessa tunga förhållanden finns på 19 av 21 av Vårdförbundets lokalavdelningar.

Vårdförbundets representanter säger att hårda scheman är orsaken till varför flera väljer deltid. Även unga och nyutbildade sjuksköterskor vill jobba deltid och de nämner att de inte hinner återhämta sig med dessa tunga arbetsförhållanden

– Man är så pass upplåst och uppknuten i vården i dag att man inte hinner med sitt liv, säger Kristina Fluur Hedman, ordförande i Vårdförbundet i Jämtland.