medrek.se

Nyheter

Går miste om vård

Många går till läkaren för enkla åkommor och de med störst behov av vården drabbas

För många söker vård av enkla åkommor i Stockholm och de som är i större behov av resurserna drabbas. 

I Stockholm går flest till läkaren även om Stockholmarna är de yngsta och friskaste i landet. En väg har banats för en hög tillgänglighet av vården efter vårdvalet för några år sedan. Därför har vården öppna mottagningar som tagit emot många enkla fall den senaste tiden som snuvor och hudprickar. Detta gör att vårdpersonalen i Stockholm går miste om tid som de kunnat hjälpa patienterna med större behov, det säger Catharina Sarlöv som är specialist i intermedicin. 

Personer med kroniska sjukdomar samt de äldre drabbas när vårdpersonalen inte har tillräckligt med tid att hjälpa de mest behövliga så mycket som de skulle vilja. Catharina Sarlöv önskar därför mer pengar åt vården av de kroniskt sjuka och att enkla åkommor löses över telefon med en läkare.