medrek.se

Nyheter

Läkare köar för att få AT tjänstgöring.

Läkare söker jobb, men får vänta.

Bristen på legitimerade läkare och på specialistläkare är akut i Sverige

Att enbart examinera fler läkare löser inte vårdens problem. 


Utbildningsminister Jan Björklund annonserade tidigare i september en satsning på fler platser för läkare på läkarutbildningen för att komma till rätta med sjukvårdens personalbrist.

- Det råder stor brist på både legitimerade läkare och specialistläkare i Sverige. 

Trots det erbjuds inte underläkare allmäntjänstgöringsplatser (AT) eller specialisttjänstgöringsplatser (ST). Fler examinerade läkare löser inte läkarbristen. Landstingen och regionerna har nu ett stort ansvar att utöka antalet AT- och ST-platser, säger SYLF:s ordförande Lena Ekelius. 

Lång väntan för läkare att göra AT

Idag väntar hundratals examinerade läkare på AT och ST. Den genomsnittliga väntetiden mellan läkarexamen och att AT påbörjas är hela nio månader. Det visar en färsk utvärdering av AT i Sverige, som genomförts av SYLF.