medrek.se

Nyheter

Akademiska ska inte utbilda fler akutläkare

Akademiska sjukhuset i Uppsala tvingas, liksom många andra sjukhus, genomföra stora besparingar de närmaste åren. En del i detta är att sluta utbilda akutläkare.

Akademiska sjukhuset i Uppsala tvingas, liksom många andra sjukhus, genomföra stora besparingar de närmaste åren. En del i detta är att sluta utbilda akutläkare.

En av anledningarna till att det ses som en bra besparing är att det utexamineras allt för få genom linjen, så kostnaderna vägs inte upp av nyttan.
De som är under utbildning ska fortsätta tills de genomgått hela utbildningen, men nya antagningar stoppas.