medrek.se

Nyheter

Nu får EU-läkare vikariera i Sverige

Det har aldrig tidigare varit tillåtet att vikariera som läkare i Sverige ifall man avlägger sin läkarexamen utanför landet.
Men nu ska läkarstudenter från EU-länder få rätt att göra det.

Det har aldrig tidigare varit tillåtet att vikariera som läkare i Sverige ifall man avlägger sin läkarexamen utanför landet.
Men nu ska läkarstudenter från EU-länder få rätt att göra det.

Läkarförbundet ställer sig positiva till Socialstyrelsens beslut gällande de europeiska vikariaten.