medrek.se

Nyheter

Stor brist på vård- och omsorgspersonal

Minskat intresse för omvårdnadsutbildningen skapar stor brist på tillgången i framtiden

Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg kommer att vara enormt stor om tjugo år då tillgången på utbildade inom yrket kommer ha minskat kraftigt samtidigt som det blivit en äldre befolkning i behov av ökad vård. 

Majoriteten av kvinnorna som läser en omvårdnadsutbildning på gymnasiet jobbar som vård- och omsorgspersonal. I år är det drygt 160 000 arbetande inom yrket med en gymnasialutbildning. Av dessa arbetar 39 procent inom äldreomsorgen, 23 procent inom hälso- och sjukvården och 12 procent inom övrig vård och omsorg.  Av de som arbetar inom yrket är majoriteten över 45 år och flera kommer att gå i pension inom tjugo år.

Intresset för att utbilda sig inom vård- och omsorg är idag så pass litet att tillgången på personalen inom yrket kommer att minska kraftigt. År 2030 kommer tillgången på arbetande inom vård- och omsorg ha halverats sedan 2000. 

Det väntas alltså en enormt stor brist på personal inom vård- och omsorg då även efterfrågan ökar med en äldre befolkning som kräver mer vård i framtiden.

Siffrorna är tagna från Arbetskraftsbarometern ´11

Se lediga jobb för undersköterskor i Sverige