medrek.se

Nyheter

Olaga frihetsberövande av patient

Patienten var dömd till rättpsykiatrisk vård och låg två på sjukhuset två månader för länge

Överläkare på Karolinska universitetsjukhus riskerar att bli åtalad för olaga fristberövande av en patient dömd till rättspsykiatrisk vård. 

En patient låg kvar på Karolinska universitetssjukhuset två månader för länge då den var dömd till rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsen tycker att överläkare skulle skapat fungerande rutiner vid situationen mars 2010. Det kan ha att göra med olagligt frihetsberövande och en risk finns för överläkaren att bli åtalad.