medrek.se

Nyheter

Studera till läkare i Storbritannien

Det kostar cirka 34 000 SEK/läsår att plugga på universitet i Storbritannien. Här listar vi bland annat alla Läkarutbildningarna.

Studera till läkare i Storbritannien.
I Storbritannien finns cirka 30 olika medicinskolor. Läkarexamen ”Bachelor of Medicine”eller ”Bachelor of Surgery” kan förkortas olika på olika skolor (MB/ChB eller MB/BS eller BM/BS). Läkarutbildningen är normalt fem år med en efterföljande praktikperiod på två år.

Vissa skolor har även vad de kallar ”Graduate entry medical degree program”. Det är ett fyraårigt program som du kan söka till om du redan har en kandidatexamen från högskolan.


Läkarutbildningar i Storbritannien
 
Aberdeen 
University of Aberdeen 
Belfast  
Queen's University of Belfast 
Birmingham 
University of Birmingham 
Bristol 
University of Bristol 
Cambridge 
University of Cambridge 
Dundee 
University of Dundee Faculty of Medicine, Dentistry, & Nursing 
Edinburgh 
University of Edinburgh 
Glasgow 
University of Glasgow 
Leeds 
University of Leeds 
Leicester 
University of Leicester 
Liverpool 
University of Liverpool 
London 
Royal Free University Medical School 
University College London Department of Medicine 
Guy's, King's and St Thomas' School of Medicine 
St. George's Hospital Medical School London 
St. Bartholomew's and Royal London School of Medicine & Dentistry 
Imperial College School of Medicine, London 
London School of Hygiene & Tropical Medicine 
Manchester 
University of Manchester Faculty of Medicine, Dentistry, & Nursing 
Newcastle 
University of Newcastle 
Nottingham 
University of Nottingham 
Oxford 
University of Oxford 
Sheffield 
University of Sheffield 
Southampton 
University of Southampton 
Staffordshire / Keele 
Keele University -School of medicine 
Wales 
University of Wales College of Medicine 
York 
Hull York Medical School (HYMS) 

Antagning och ansökan
Urval
I Storbritannien är det hård konkurrens om platserna på läkarutbildningen. Varje universitet sätter upp sina egna antagningskrav, alltså finns inga generella antagningskrav för samtliga universitet. För att få korrekt information om antagningskrav, kontakta universiteten direkt.

Generellt för de flesta läkarutbildningar är att förutom höga betygskrav finns andra sätt att bedöma din lämplighet och motivation att bli läkare, genom personligt brev, intervju och antagningstest.

Personligt brev
En viktig del av din ansökan är ett Personal Statement där du motiverar varför du vill studera till läkare i Storbritannien. Det fungerar också som ett CV där du listar din utbildning, eventuell arbetslivserfarenhet, fritidsintressen osv.

Intervju
De flesta universitet intervjuar studenter som ett steg i antagningsprocessen. Intervjun äger oftast rum på plats i Storbritannien.

Test – UKCAT
De allra flesta läkarutbildningar kräver ett testresultat från UKCAT. Det är ett test som består av olika delar som tillsammans ger en bra bild av studentens mentala förmåga, attityd och professionella beteende. Det ger antagningsenheten en bra bild av om studenten är lämpad att jobba som bra läkare och skall antas till läkarutbildningen. Testet innehåller inga naturvetenskapliga frågor som kräver förkunskaper och det går heller inte att träna på speciella moment för att göra ett bättre resultat.


Testet ska göras senast i oktober året innan du tänker påbörja dina medicinstudier och kan göras på ett UKCAT testcenter i Sverige

Ansökan
Ansökan görs genom UCAS (Universities and Colleges Admissions Service). Sista ansökningsdatum för medicinprogram är den 15 oktober året innan du ska börja dina studier. Du kan söka högst 4 st medicinprogram/gång. Du gör enklast ansökan online på UCAS.com

Kostnad

Brittiska universitet har en studieavgift som uppgår till max £ 3 025/läsår (ca 34 000 SEK) . Du har rätt till studiemedel i Sverige när du studerar i Storbritannien. Du får studiebidrag och kan ta studielån för levnadskostnader. Information om studiemedel för studier Storbritannien