medrek.se

Nyheter

Platsannonsera på Internet, Annonseringsskolan - del ett

Platsannonsera på Internet kan tyckas svårt. Ta del av första delen i Annonseringsskolan och ta del av 12 års erfarenheter från skribenten.

Hur når man ut till vårdpersonal i rekryteringssyfte? Jobbar du som rekryterare/ personalchef/ personalhandläggare eller är du klinik/verksamhetschef inom vården? Jag skall hjälpa dig en smula. Följ min annonseringsskola så kommer du garanterat att bli effektivare, spara tid, bli mindre stressad och spara pengar till din arbetsgivare!

Jag heter Mikael Olsson och har arbetat med detta i 12 års tid. Initialt jobbade jag med annonsering i tidningar. Vi arbetade med att hjälpa arbetsgivarna att utforma attraktiva annonser i tidningar som riktade sig till sjuksköterskor och läkare. Detta var i slutet av 90-talet och Internet hade ännu inte slagit igenom. Jag lärde känna vårdsektorns behov och beteende. Man annonserade på denna tid nästan enbart i fack- och lokalpress och till 95% annonserade man i svart-vitt.

Vi bidrog sannolikt en smula till att fler fick upp ögonen för vikten av att arbeta med kreativitet och färg i sin annonsering. Det är i alla händelser alla landsting mycket bra på i dag.

Så såg jag att det saknades en riktigt bra mötesplats på Internet för vårdsektorn i Sverige och startade 2001 www.medrek.se som var den första mötesplatsen för arbetsgivare och arbetstagare inom vård och läkemedelsindustri. Alla landsting som hittills gjort en riktig upphandling av Internetrekryteringstjänster (Skåne, Sthlm och Uppsala) har funnit att Medrek Rekrytering AB varit den enda leverantör som uppfyllt samtliga krav dessa stora arbetsgivare haft på en leverantör av dessa tjänster.

Idag vet de flesta att Internet är här för att stanna (det insåg inte alla exv 2001!) och många inser att nätet är alldeles Fantastiskt bra lämpat för att platsannonsera. Inom den svenska vårdsektorn finns en utbredd aversion mot Internet som kanal. Denna aversion har jag märkt av på resor till Oslo och London också. Senast för ett par veckor sedan träfffade jag Stora företag i London som konstaterade att generella jobbsiter inte duger. De är alldeles för dåliga på vården var det genomgående temat.

Hur annonsera på Internet?

1.  Bannerannonsering är inte lösningen på arbetsgivares problem. Ni betalar oftast Alldeles för mycket pengar på dyra banners på siter som i grund och botten är tidningsverksamhet. Att bannerannonsera Enbart ger inte alls tillräckligt bra resultat.

2. Inse att det är arbetstagarnas marknad. Utbildad personal inom vården. Alltså sjukhusvård, tandvård, primärvård, psykiatri, apotek, läkemedelsindustri. Arbetstagarna vet att de är attraktiva. NI konkurrerar med enormt många andra arbetsgivare om denna attraktiva personal.

3. Annonsera där målgruppen finns. Och där de visat engagemang och registrerat att de är måna om sin karriär. Detta betyder just det. Att de är måna om sin karriär. De vet att de är attraktiva på arbetsmarknaden och kan få jobb var de vill. Med andra ord - annonsera på seriösa siter vars affäride är att sammanföra arbetsgivare och arbetstagare inom er del av arbetsmarknaden i första hand.

4. Platsannonsera på siter där ni får bevis på att era annonser når Exakt rätt målgrupp. Där annonserna inte bara publiceras på siten i fråga utan också mailas till arbetstagare som har rätt profil. Detta ger exceptionellt mycket mer valuta för era pengar än att Enbart bannerannonsera. En banner får i snitt 0.1% klick på mer generella siter (kan få betydligt högre klick på en nischad och bra site) och att köpa en sådan Banner på exv en känd vårdtidnings första sida ger en kostnad som inte är motiverad. Man kan få betala 30 000 för att få 10-20 klick på sin banner (jag vet. Jag har testat och betalat detta själv!).

5. Jobba med att göra era annonser Attraktiva.

Det är några grundläggande tips. Fler kommer nästa vecka. Nästa vecka skriver jag också om hur den Danska vårdsektorn lyckas platsannonsera på Internet, hur de har ett Högt förtroende för Internet och varför förtroendet är så lågt i Sverige. Det är bara en fråga om förtroende. Och på grund av detta sparar den danska vården enormt mycket mer pengar än den svenska.