medrek.se

Nyheter

Kvinnolönerna ska höjas inom Region Gotland

Idag tjänar kvinnor lägre än män inom Region Gotland.

Idag tjänar kvinnor lägre än män inom Region Gotland. Nu ska det bli ändring berättar Sveriges Radions Gotlandsnytt.

Skillnaden finns främst bland högskoleutbildade, där ingenjörer har högre snittlöner än kvinnodominerade grupper som sjuksköterskor, lärare och sjukgymnaster. En halv procent av lönesumman vid regionen ska fördelas, 700 000 kronor per månad. 
Men Linda Eklund, ordförande i Vårdförbundet Gotland, tror inte att insatsen kommer att räcka.

Ordförande i Vårdförbundet Gotland, Linda Eklund tror inte att denna insats kommer att räcka.

– Det krävs mer än årliga löneöversyner, det är ett strukturproblem. Dels krävs det en samhällsatsning i Sverige för att komma till rätta med kvinnornas löner. Lokalt är jag övertygad om att det krävs riktade resurser, jämställdhetspengar, som just riktar sig mot de här grupperna, säger hon till Gotlandsnytt.