medrek.se

Nyheter

WHO bekräftar att diesel orsakar cancer

WHO drar sig för att bekräfta teorier förrän det finns omfattande stöd för dem,
men nu konstaterar man att dieselavgaser orsakar cancer.

WHO drar sig för att bekräfta teorier förrän det finns omfattande stöd för dem,
men nu konstaterar man att dieselavgaser orsakar cancer.

Experter och expertorganisationer har tidigare varit av ståndpunkten att det finns skäliga belägg för att anta att dieselavgaser orsakar cancer.
Nu då även WHO ställer sig bakom uttalandet så efterfrågas åtgärder för att minska vår exponering för dieselavgifter.