medrek.se

Nyheter

Snusare får oftare hjärtsvikt än ickesnusare

En svensk forskning studie visar att män som snusar får oftare hjärtsvikt än ickesnusare.

En svensk forskning studie visar att män som snusar får oftare hjärtsvikt än ickesnusare.

Det är känt sedan tidigare att snus höjer blodtrycket. Högt blodtryck ökar risken för hjärtsvikt. 

Forskare har tittat på drygt 1000 äldre män som ingår i en befolkningsstudie från Uppsala, och drygt 118 000 byggnadsarbetare från hela landet som deltog i en annan studie. Männen hade inte hjärtsvikt vid studiernas början. Resultatet visade att flera snusare behövde vårdas på sjukhus för hjärtsvikt.

Slutsatsen blir att snus kan vara kopplat till en ökad risk för hjärtsvikt.

– Våra resultat ger inte stöd för uppfattningen att det är riskfritt att snusa. Det krävs dock mer forskning för att säkert veta om sambandet mellan snusning och hjärtsvikt säger doktoranden Gabriel Arefalk, Uppsala universitet, till Uppsala Nya Tidnings nätupplaga.