medrek.se

Nyheter

Ökad risk för benskörhet av protonpumpshämmare

Kvinnor som genomgått klimakteriet och brukar protonpumpshämmare löper större risk för benskörhet

En studie som tidigare gjorts pekade på att protonpumpshämmare kan ge ökad risk för benskörhet. Läkemedlet  protonpumpshämmare förhindrar produktionen av magsyra.

I en senare studie ingick 80 000 kvinnor som genomgått klimakteriet. Under en period om åtta år hade 900 av kvinnorna problem med höften och i behov av höftfrakturer. Jämfört med de som inte använt protonpumpshämmare visade det sig vara en ökad risk med 35 procent att drabbas av höftproblem för de som tagit läkemedlet i två år. Om kvinnorna som använt läkemedlet ett par år och även rökt var risken 50 procent högre att få behov av en höftfraktur.

För de kvinnor som slutade ta läkemedlet protonpumpshämmare var risken för benskörhet nere på normal nivå igen efter två år. Detta resulterar i att protonpumpshämmare bör användas endast vid behov och att man bör tänka över det noga innan man börjar bruka läkemedlet.