medrek.se

Nyheter

Nedsatt fertilitet ger hälften så stor risk för cancer

Män med svårt att få barn löper en minskad risk för prostatacancer

En ny svensk studie visar att män med nedsatt fertilitet har en mindre risk att få cancer.

I Sverige diagnoseras 10 000 män varje år med prostatacancer. Nu ser man att män med nedsatt fertilitet har en mindre risk för att få cancer. I studien ingick 450 män med prostatacancer och 450 friska män. Forskarna fann att de män som har svårt för att få barn har hälften så stor risk att få prostatacancer. De såg även att förklaringen kan ligga i generna och att ärftligheten spelar en stor roll. 

Forskarna inledde också en större studie för att undersöka om livsfaktorer kan öka risken för cancern men några sådana faktorer inte visades.