medrek.se

Nyheter

Fattiga studiepatienter ska garanteras läkemedel

Patienter som agerar försöksobjekt i kliniska studier ska garanteras att få ta del av läkemedel som forskningen leder fram till. Det väntas bli ett av resultaten när Helsingforsdeklarationen revideras.

Patienter som agerar försöksobjekt i kliniska studier ska garanteras att få ta del av läkemedel som forskningen leder fram till. Det väntas bli ett av resultaten när Helsingforsdeklarationen revideras.

Nu ska Helsingsforsdeklarationen revideras, igen.
– Det är det grundläggande dokumentet för de etiska principerna som ska gälla för all forskning på människor. Att Helsingforsdeklarationen uppdateras löpande är viktigt för att kunna fortsätta bedriva forskning på människor, säger Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

En av frågorna som ska tas upp i revisionen är att garantera försökspersoner i en studie får ta del av de läkemedel och behandlingar som studien leder fram till.

Revisionen av Helsingforsdeklarationen ska även se över de etiska principerna för biobanker samt att se över skarpare formuleringar om skyddet för ”speciellt sårbara grupper”. I den nya versionen av deklarationen ska det tydligt framgå under vilka omständigheter dessa grupper ska få delta i studier.