medrek.se

Nyheter

EU-bidrag för att minska andelen kejsarsnitt

Sahlgrenska akademin får tre miljoner euro för att forska i sätt att minska andelen kejsarsnitt.

Sahlgrenska akademin får tre miljoner euro för att forska i sätt att minska andelen kejsarsnitt.

I Sverige föds ungefär var femte barn via kejsarsnitt. Detta beror delvis på att kvinnor som tidigare har fött genom kejsarsnitt rutinmässigt gör det även nästa gång, uppger Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Men upprepade kejsarsnitt medför ökade hälsorisker. Forskare vid bland annat Sahlgrenska akademin, som ingår i forskningsprojektet Optibirth, ska därför få tre miljoner euro från EU för att öka andelen vaginala förlossningar för de som tidigare har genomgått kejsarsnitt