medrek.se

Nyheter

Depression hos personer med Aspergers

Många unga vuxna personer med Aspergers syndrom drabbas av depression

Personer med Aspergers syndrom och personer som har schizofreni har liknande symtom. De personerna är svårare att läsa. 

Grupperna har autistiska drag och en mindre förmåga att tolka sociala samspel. En ny studie visar att det är vanligt bland unga vuxna med Asperger att drabbas av depression. 54 vuxna med Aspergers syndrom studerades och 70 procent utav dem hade haft en eller upprepande depression. Det kan vara svårare att märka depression hos någon med Aspergers syndrom eftersom kroppspråket kan vara svårt att läsa samt att den har det svårare att beskriva hur den känner.