medrek.se

Nyheter

Ärftlighet ger alkoholsug

Att risken för alkoholmissbruk stiger om en nära familjemedlem är alkoholist är känt sedan tidigare. Men ny forskning visar att även "smaken" för alkohol ökar.

Att risken för alkoholmissbruk stiger om en nära familjemedlem är alkoholist är känt sedan tidigare. Men ny forskning visar att även ""smaken"" för alkohol ökar.

– Vi har gått vidare och undersökt om alkoholen i sig har större dragningskraft hos människor med alkoholism i familjen än den har hos andra, säger Anna Söderpalm-Gordh, forskare på sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Och en sådan skillnad finns.

– De positiva och stimulerande upplevelserna av drickandet var större. Man ville också gärna ha mer att dricka jämfört med kontrollgruppen, säger Anna.

Anna påpekar att det är viktigt att tidigt kunna ringa in riskgrupper och att man också själv kan uppmärksamma sitt beteende.

Studien publiceras i tidskriften Alkohol: Clinical & Experimental Research. /TT