medrek.se

Nyheter

Apotek i Dalarnas anmält enligt lex Maria

Ett apotek i Dalarna har gjort en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen sedan alltför stark väteperoxid sålts till en kund.

Ett apotek i Dalarna har gjort en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen sedan alltför stark väteperoxid sålts till en kund.

Väteperoxiden skulle användas till sårrengöring, men istället för en flaska med tre-procentig styrka såldes en med 30-procentig styrka.
Misstaget ledde till sveda och värk för brukaren.