medrek.se

Nyheter

Vård blir felaktig på grund av IT-system

Nya riktlinjer för ett år sedan skall förbättra. Trenden är att antalet anmälningar ökar kraftigt.

De senaste två åren har antalet Lex Maria-anmälningar relaterade till IT-problem ökat med över 60 procent. Många gånger handlar det om patienter som fått felaktig läkemedelsbehandling.

Problemen med IT inom vården har diskuterats under flera år men trots det verkar ingen bättring vara på gång. Enligt en genomgång som Computer Sweden gjort fortsätter anmälningarna strömma in till Socialstyrelsen. Under 2009 och 2010 gjordes 44 IT-relaterade anmälningar jämfört med 27 under 2007 och 2008.

Problem och fel med patientjournalsystem
Ofta handlar det om journaler som drabbats av virus, tappat bort information och viktiga anteckningar. Många gånger är felen kopplade till dosering och val av läkemedel vilket leder till att patienterna behandlas fel. I Jönköpings län har problemen med journalsystemen varit så omfattande att man tvingats dra ner på antalet behandlade patienter som får vård. Socialstyrelsen inledde en särskild gransknig av ärendet under januari.

Tydligare riktlinjer
För ett år sedan kom det tydligare riktlinjer för när IT-system inom vården ska klassas som medicinteknik, något som gör det lättare att ställa krav på en så kallas CE-märkning, en form av kvalitetsstämpel. Från Läkemedelsverket säger man att detta betyder att man nu kan ställa tydligare krav på tillverkarna.