medrek.se

Nyheter

Stora alkoholvanor bland unga

Var fjärde ung kvinna och var tredje ung man dricker sig berusad minst två gånger i månaden.

Var fjärde ung kvinna och var tredje ung man dricker sig berusad minst två gånger i månaden.

Statens Folkhälsoinstitutet uppger att dessa alkoholvanor kommer risker för framtida hälsoproblem och sociala problem.

FHI har startat en nationell uppmärksamhetsvecka om vad för risker det finns inom alkoholen.

Statistik från Nationella folkhälsoenkäten visar att 23 procent av kvinnor och 30 procent av männen mellan 16-29 dricker sig berusade minst två gånger i månaden.

 Den som befinner sig i ett riskbruk av alkohol behöver inte ha problem här och nu, men riskerar problem i framtiden. Men så länge det handlar om ett riskbruk och inte ett fullt utvecklat skadligt bruk finns stora möjligheter att göra något åt situationen, säger Ewa Jonsson, utredare.