medrek.se

Nyheter

Sparkravet får chef att sluta

Verksamhetschefen ska bytas ut på öron- näs- halskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Mats Holmström ställer inte upp på sparkrav som läggs på kliniken.

Verksamheten ska bytas ut på öron- näs- halskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Mats Holmström ställer inte upp på sparkrav som läggs på kliniken.

– Man ställer overkliga krav på att dra ner på personalen och ändå behålla verksamheten, säger Mats Holmström.

Mats Holmström berättar för Dagens Medicin att han avsattes som chef på tisdagen denna vecka, på grund av att han inte ville genomföra sparkraven. Det handlar om uppsägningar av 43 personer av de cirka 400 anställda.

Mats Holmström är fortsatt anställd som läkare vid sjukhuset, och Pär Stjärne går in som verksamhetschef tills en ny chef är tillsatt.

Läs även: