medrek.se

Nyheter

Sparkravet är större än väntat

För att Västra Götalandsregionens ekonomi ska gå runt måste besparingstakten vridas upp. Nya förslag har presenterats av regiondirektören.

För att Västra Götalandsregionens ekonomi ska gå runt måste besparingstakten vridas upp. Nya förslag har presenterats av regiondirektören.

Besparingarna väntades vara runt 670 miljoner kronor under detta år. Det betyder färre anställda och mindre antal vårdplatser. Men enligt den nya lägesrapporten kommer summan gå upp till 900 miljoner kronor. 

Det ekonomiska ansvaret ligger hos respektive förvaltning, men regionen behöver ta ett större gemensamt ansvar för ekonomin, både nu och i framtiden, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin i ett pressmeddelande.

Förutom besparingarna vill regionstyrelsen tilldela NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus gå över budget med 100 respektive 130 miljoner för att genomföra nödvändiga åtgärder.

Dessa förslag fattas av regionfullmäktige.

Läs även: